Kadastriniai matavimai (geodeziniai)

Šie matavimai skirti įvertinti tam tikro objekto vertę, matmenis, paviršių bei kitas charakteristikas. Kitais žodžiais tariant, matavimų esmė yra nustatyti nekilnojamojo turto ar žemės sklypo vertę, naudmenis ir kitus duomenis. Gauti duomenys surašomi kadastrinių matavimų byloje.

Dėl matavimų būtinumo kreipkitės telefonu 8 603 45 805 arba el. paštu:

Mes ne tik atliksime matavimus, tačiau ir patarsime, ar matavimai yra reikalingi, sutvarkysime matavimų duomenis bei suformuosime kadastrinių matavimų bylą.

Statinių kadastriniai matavimai

Kadastriniai matavimai atliekami šiems objektams:

Gyvenamųjų pastatų
Vieno-dviejų butų pastatai
Trijų ir daugiau butų daugiabučiai pastatai
Įvairių socialinių grupių pastatai
Negyvenamųjų pastatų
Prekybos, Sandėliavimo, Paslaugų, Gamybos ir Pramonės, Administracinės, Maitinimo, Pagalbinio ūkio ir kitos (ūkio), Viešbučių, Poilsio, Gydymo, Kultūros, Mokslo, Sodų, Šiltnamių, Transporto, Garažų, Sporto, Religinės, Specialiosios, Kitos paskirties pastatų.
Inžinerinių statinių
Hidrotechnikos statiniai
Sporto paskirties inžineriniai statiniai
Kitos paskirties statiniai (tvoros, bokštai, stoginės, pavėsinės, katilinės ir pan.)
Susisiekimo komunikacijos (aikštelės, atraminės sienutės, gatvės, bortai, grindinai ir pan.)
Inžinerinių tinklų
Vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, dujų
Patalpų
Butų kadastriniai matavimai
Pamatų kadastriniai matavimai (baigtos ir nebaigtos statybos)

Kada reikalingi kadastriniai matavimai

 • Norint įregistruoti statinį Nekilnojamojo Turto registre arba patikslinti, pakeisti jau suformuotus kadastro duomenis;
 • Pastačius (užbaigus statybos darbus arba norint įregistruoti nebaigtą statybą)
 • Rekonstravus
 • Suremontavus ar kitaip pertvarkius(paprastas remontas, kapitalinis remontas)
 • Pakeitus paskirtį
 • Naujų kadastro objektų suformavimui padalinus, atskyrus, sujungus, po amalgamacijos
 • Nugriovus ar fiziškai pažeidus

Kokie dokumentai reikalingi atlikti kadastriniams matavimams

 • Registrų centro pažymėjimas, išrašas įrodantis nuosavybę;
 • Kadastrinių matavimų byla arba projektas;
 • Statybos leidimas (naujai satybai) arba savivaldybės išduotas leidimas (rekonstrukcijai, kapitaliniam, paprastam remontui);
 • Žemės sklypo planas.

Jeigu kyla problemų siekiant gauti tam tikrus dokumentus - naudinga pasikonsultuoti su kadastrinius matavimus atliekančiais specialistais. Jų patirtis leidžia atrasti efektyvius problemų sprendimus.

Žemės sklypų geodeziniai (kadastriniai) matavimai

Žemės sklypo kadastriniai matavimai - paslauga, kurios metu nustatomi sklypo kadastro duomenys. Kadastro duomenys yra: geografinė padėtis, žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis bei būdas, sklypo plotas, naudmenys, našumo balas, servitutai, specialios žemės, miško ir vandens telkinių naudojimo sąlygos, žemės sklypo vertės, ribos ( žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinatės, nustatytos kadastrinių matavimų metu valstybinėje koordinačių sistemoje) ir kitos charakteristikos.

Kadastrinių matavimų metu gauti duomenys surašomi žemės sklypų kadastrinių matavimų byloje.

Kadastrinių matavimų metu:

 1. Sudaroma nekilnojamo turto kadastrinių matavimų byla;
 2. Parengiami sklypo planai;
 3. Tiksliai apskaičiuojami žemės sklypų plotai;
 4. Nustatomi naudmenų plotai;
 5. Nustatomos konkrečios sklypo ribų posūkio taškų koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje LKS-94;
 6. Įvardijami ir pažymimi žemės naudojimo servitutai;
 7. Žemės sklypo ribos suderinamos su suinteresuotais asmenims - gretimų sklypų savininkais arba jų įgaliotais asmenims;

Žemės sklypų geodeziniai matavimai atliekami tuomet, kai:

 • Norima padalinti, atidalinti bei sujungti žemės sklypus, atliekant jų amalgamaciją;
 • Atnaujinant žemės sklypo kadastro duomenis, kai kadastriniai matavimai atlikti vietinėje koordinačių sistemoje;
 • Matavimai taip pat reikalingi formuojant žemės sklypus;
 • Matavimai yra būtini, kai perleidžiate, t.y. parduodate turimą žemės sklypą, kai jis yra sodininkų bendrijoje arba miestų gyvenamosiose vietovėse;
 • Geodeziniai matavimai yra reikalingi, jeigu žemės sklype buvo pastatyti nauji statiniai, iškasti tvenkiniai, jeigu buvo tiesiami nauji keliai ir kitais panašiais atvejais, kai pasikeičia žemės sklypo naudmenų plotai.

Inžinerinių statinių kadastriniai matavimai

Šie matavimai atliekami, kai norima inžinerinį statinį užregistruoti Nekilnojamojo turto registre.

Kadastriniai matavimai arba kitaip inventorizacija atliekama tokiu atveju, kai inžineriniai tinklai yra naujai pastatomi, suremontuoti, rekonstruoti arba kitaip pertvarkyti. Būtinumas apibrėžiamas ne tik pagal kliento poreikius, tačiau ir remiantis Lietuvos Respublikos valstybės įstatymais.

Tinklų kadastrinių matavimų kaina bei atlikimo terminas priklauso nuo objekto paskirties, dydžio bei kitų duomenų, tad viskas nustatoma individualiai.

Kiekvieni kadastriniai matavimai atliekami individualiai, tačiau visus vienija tai, kad matavimai yra būtini, jie padeda sužinoti objekto detalią charakteristiką, o duomenys vėliau įrašomi kadastrinių matavimų byloje ir užregistruojami Nekilnojamojo turto registre. Inžinerinių tinklų kadastriniams matavimams atlikti būtinai reikalinga inžinerinio tinklo išpildomoji dokumentacija.

Riboženklių atstatymas

Pasitaiko atvejų, kai žemės sklypo riboženkliai būna sunaikinami. Riboženkliai gali sunykti dėl vykdomų statybos darbų, gamtos reiškinių arba trečiųjų asmenų piktybinės veiklos. Pagal žemės sklypo kadastrinių matavimų plane esančias koordinates riboženklius galima atstatyti. Riboženklių atstatymui užsakovas gali pasirinkti savo turimus riboženklius arba mes galime pasirūpinti žemės sklypo ribų ženklinimo taisyklėse nurodytais riboženklių standartus atitinkančias riboženkliais.

Riboženklių atstatymas, paženklinimas vietovėje

Riboženklių patikrinimas

Prieš įsigyjant žemės sklypą, kuriam jau atlikti žemės sklypo kadastriniai matavimai, rekomenduojame patikrinti ar vietovėje esantys riboženkliai atitinka kadastrinių matavimų plane, esančią informaciją/situaciją (koordinates). Pasitaiko atvejų, kai žemės sklypo ribos yra blogai paženklintos vietovėje. Dėl šios priežasties, ateityje gali kilti nesusipratimų, pavyzdžiui dėl nevietoje aptvertos tvoros.

Jeigu turite kitų/papildomų klausimų ar norite pasiteirauti dėl matavimų kainos skambinkite mums
Julius: 8 603 45 805

Kontaktų puslapis »