Sklypo riboženklių atstatymas (ribų nužymėjimas)

Pasitaiko atvejų, kai žemės sklypo riboženkliai būna sunaikinami.

Riboženkliai gali sunykti dėl:

 1. Vykdomų statybos darbų;
 2. Gamtos reiškinių;
 3. Trečiųjų asmenų piktybinės veiklos;
 4. Kitų aplinkybių.

Pagal žemės sklypo kadastrinių matavimų plane esančias koordinates (LKS-94) riboženklius galima atstatyti. Riboženklių atstatymui užsakovas gali pasirinkti savo turimus riboženklius arba mes galime pasirūpinti žemės sklypo ribų ženklinimo taisyklėse nurodytais riboženklių standartus atitinkančias riboženkliais.

Jeigu žemės sklypas paveldėtas ir Jūs neturite sklypo plano ar dokumentas tiesiog pamestas asmenys dėl dokumentų kopijų parengimo gali kreiptis į bet kurį valstybės įmonės Registrų centro teritorinį padalinį.


Riboženklių standartų santrauka

Tipai ir reikalavimai

 • Riboženkliai naudojami žemės sklypų riboms pažymėti.
 • Visi riboženkliai turi atitikti šiuos parametrus:
  • Viršutinėje dalyje turi būti skiriamoji žyma „RIBOŽENKLIS”;
  • Strypo skersmuo ne mažesnis kaip 20 mm;
  • Aukštis ne mažesnis kaip 500 mm (išskyrus kalamus į kietąsias dangas);
  • Įtvirtintos dalies išmatavimai ne didesni kaip 100 mm;
 • Tipai ir aukštis parenkami atsižvelgiant į grunto ypatumus.

Pagrindiniai tipai

 • Sudedamasis riboženklis su ryškiaspalviu plastikiniu gaubtu:
  400–500 mm aukščio, plastikinis gaubtas su užrašu „RIBOŽENKLIS”.
 • Sudedamasis lengvojo betono riboženklis su iškalamaisiais plieniniais inkarais:
  400–500 mm aukščio, betono gaubtas su užrašu „RIBOŽENKLIS”, inkarai įkalami įtvirtinus.
 • Lengvojo betono riboženklis su plieniniais inkarais:
  500–600 mm aukščio, betono gaubtas su užrašu „RIBOŽENKLIS”.
 • Lengvojo betono riboženklis su plastikiniais inkarais:
  400–600 mm aukščio, betono gaubtas su užrašu „RIBOŽENKLIS”.
 • Perdirbto plastiko riboženklis su plieniniais inkarais:
  400–600 mm aukščio, plastikinis gaubtas su užrašu „RIBOŽENKLIS”.
 • Sudedamasis metalinis riboženklis su specialiu ženklu:
  Ne mažesnio kaip 500 mm aukščio, specialus ženklas su užrašu „RIBOŽENKLIS”.
 • Metalinis riboženklis kietosioms dangoms:
  50–100 mm aukščio, su užrašu „RIBOŽENKLIS”.

Žemės sklypo ribų ženklinimo taisyklės

1. Žemės sklypo ribų ženklinimo taisyklės reglamentuoja žemės sklypo ribų ženklinimo riboženkliais tvarką.

2. Žemės sklypo ribų ženklinimą atlieka asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje (toliau – matininkas).

Visas įsakymo tekstas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.265978/YXaPgpLCOy