Žemės sklypų kadastriniai matavimai (geodeziniai)

Žemės sklypo kadastriniai matavimai – paslauga, kurios metu nustatomi sklypo kadastro duomenys. Kadastro duomenys yra: geografinė padėtis, žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis bei būdas, sklypo plotas, naudmenys, našumo balas, servitutai, specialios žemės, miško ir vandens telkinių naudojimo sąlygos, žemės sklypo vertės, ribos (žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinatės, nustatytos kadastrinių matavimų metu valstybinėje koordinačių sistemoje) ir kitos charakteristikos.

Kadastrinių matavimų metu gauti duomenys surašomi žemės sklypų kadastrinių matavimų byloje.


Kadastrinių matavimų metu:

 • Sudaroma nekilnojamo turto kadastrinių matavimų byla;
 • Parengiami sklypo planai;
 • Tiksliai apskaičiuojami žemės sklypų plotai;
 • Nustatomi naudmenų plotai;
 • Nustatomos konkrečios sklypo ribų posūkio taškų koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje LKS-94;
 • Įvardijami ir pažymimi žemės naudojimo servitutai;
 • Žemės sklypo ribos suderinamos su suinteresuotais asmenims – gretimų sklypų savininkais arba jų įgaliotais asmenims;

Žemės sklypų geodeziniai matavimai atliekami tuomet, kai:

 • Norima padalinti, atidalinti bei sujungti žemės sklypus, atliekant jų amalgamaciją;
 • Atnaujinant žemės sklypo kadastro duomenis, kai kadastriniai matavimai atlikti vietinėje koordinačių sistemoje;
 • Matavimai taip pat reikalingi formuojant žemės sklypus;
 • Matavimai yra būtini, kai perleidžiate, t.y. parduodate turimą žemės sklypą, kai jis yra sodininkų bendrijoje arba miestų gyvenamosiose vietovėse;
 • Geodeziniai matavimai yra reikalingi, jeigu žemės sklype buvo pastatyti nauji statiniai, iškasti tvenkiniai, jeigu buvo tiesiami nauji keliai ir kitais panašiais atvejais, kai pasikeičia žemės sklypo naudmenų plotai.