Inžinerinė geodezija (geodezija statybose)

Topografinė nuotrauka

Prieš atliekant bet kokius projektavimo darbus reikalingas pagrindas projektavimui - topografinė nuotrauka arba topografinis planas (iš esmės tai yra tas pats). Taip pat jums pageidaujant galime paruošti ir 3D topo nuotrauką.

Sudarome įvairaus mastelio topo nuotraukas bei suderiname su visomis požeminius inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis.

Topografinės nuotraukos kaina ir atlikimo terminai derinami kiekvienu atveju atskirai. Jie priklauso nuo objekto dydžio, vietos, užstatymo tankio, augalijos kiekio, topografinės nuotraukos paskirties.

Topografinės nuotraukos kaina varijuoja priklausomai nuo daugelio veiksnių įskaitant objektų skaičių, sudėtingumą ir panašai. Norėdami sužinoti preliminarius kainoraščius visada galite kreiptis į mus. Atsakysime į visus iškilusius klausimus bei pakonsultuosime. Vienas dažniausiai klientų užduodamų klausimų - kokius dokumentus būtina pateikti norint užsisakyti topografinės nuotraukos paslaugą. Būtinai turite pateikti planuojamos topografinės nuotraukos teritorijos planą, kad būtų galima įvertinti topografinės nuotraukos parengimo kainą.

Topografinė nuotrauka yra padaroma ne per dieną, tad kuo greičiau kreipsitės - tuo greičiau pradėsime darbus.

3D topografinė nuotrauka

Tradicinė topografinė nuotrauka (2D, dvimatė erdvė, popierinis planas) reikalauja specifinio gebėjimo suvokti situaciją ir teisingai įsivaizduoti esamą žemės paviršių. Dar sunkiau tampa įsivaizduoti ant topografinio pagrindo suprojektuotus būsimo žemės paviršiaus sprendimus. Tradicinio popierinio topografinio plano interpretacija neįgudusiai akiai gali būti sudėtinga užduotis. Kita vertus 2D planai yra savotiškas formalumas, 3D erdvės plane nepavaizduosi. Skaitmeninė CAD aplinka tam puikiai tinka, ir jos panaudojimo galimybės vis dar yra vystomos ir tobulinamos. Skaitmeninėje erdvėje gali būti projektuojami labai sudėtingi statiniai ir modeliuojamos įvairios situacijos.

Turbūt geriausiai plane atvaizduotą dvimatę erdvę į trimatę erdvę vaizduotėje "transformuoja" projektuotojai, architektai ar geodezininkai, tačiau sprendinius reikia pristatyti žmogui (užsakovui), kuriam gali būti sunku suvokti situaciją ir susiorientuoti tam tikroje specifinėje aplinkoje, kur naudojami įvairūs sutartiniai ženklai ir žymėjimai. Mastelis taip pat svarbus tokiose situacijose. 3D topografinė nuotrauka leidžia matyti žemės paviršių trimatėje erdvėje. Trimatė erdvė žmogui suteikia realų vaizdą ir net nemokantis skaityti brėžinių žmogus gali peržiūrėti esamą ar projektuojamą žemės paviršių. Architektams tai leidžia žymiai lengviau formuoti projektuojamą landšaftą, skaičiuoti žemės darbų tūrius, vizualiai pateikti projektuojamo namo vaizdą sklype ar pristatyti savo projektą užsakovui.

Nužymėjimas

Prieš pradedant statybos darbus nužymimi būsimo statinio kampai. Atliekami žemės darbai, kasamos tranšėjos, lyginamas gruntas.

Statinio ašių nužymėjimas atliekamas statybos aikštelėje, pagal architektų parengtą projektą. Didesniuose objektuose, kuriuose ašių nužymėjimas bus vykdomas nuolat, įrengiame vietinį statybinį geodezinį tinklą, kad užtikrinti matavimų tikslumą ir atlikimo greitį.

Išliejus polius, pamatus, galvenas, pastačius kolonas atliekami kontroliniai matavimai ir pateikiamos kontrolinės geodezinės nuotraukos, kuriose pateikiami faktinių objektų nukrypimai nuo projekto.

Nužymėjimo darbai reikalingi, jeigu:

 • statote pramoninius objektus;
 • statote civilinius objektus;
 • planuojate statyti tvoras;
 • tiesiant kabelius;
 • norint įrengti pamatus;
 • planuojant tiltus;
 • siekiant sužymėti sklypo ribas;
 • taip pat tiesiant inžinerines vidaus arba lauko komunikacijas.

Norint, kad nužymėjimo darbai būtų atlikti greitai ir kokybiškai, būtina pateikti techninį projektą arba brėžinį, pagal kurį atliekami matavimai. Taip pat reikia pateikti ir žemės sklypo planą su konkrečiomis koordinatėmis. Nužymėjimo darbai atliekami valstybinėje LKS-94 sistemoje.

Statinio ašių nužymėjimas, iliustracija

Išpildomoji geodezinė nuotrauka

Tiesiant vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus nuotekų, elektros, ryšių ar kitas komunikacijas, atliekame nužymėjimo bei išpildomosios dokumentacijos parengimo darbus. Sudarome požeminių inžinerinių tinklų šulinių korteles bei išpildomąsias geodezines nuotraukas. Išpildomosios geodezinės nuotraukos padeda įvertinti statinio nukrypimus nuo projekto.

Pastato kontrolinėje - geodezinėje nuotraukoje nurodoma aukščiausia statinio konstrukcijos altitudė, vidutinė žemės paviršiaus altitudė, statinio cokolis ir atstumai nuo sklypo ribų iki labiausiai išsikišusios pastato konstrukcijos. Inžinerinių tinklų išpildomojoje - geodezinėje nuotraukoje pažymimi naujai pakloti inžineriniai tinklai, apskaičiuojami jų ilgiai, vamzdynų nuolydžiai. Jeigu Jums reikalinga išpildomoji geodezinė nuotrauka - turite pateikti žemės sklypo planą, NT registro išrašą bei statinio projekto brėžinius.

Išpildomosios geodezinės nuotraukos, iliustracija

Tūrių skaičiavimas

Atliekame įvairių iškasų ir sankasų tūrių skaičiavimus. Norint apskaičiuoti žemės darbų tūrius, reikia atlikti matavimus prieš žemės darbus ir po žemės darbų. Su mūsų turima matavimo ir programine įranga garantuojame tikslius duomenis ir teisingą rezultatą.

Atliekame karjerų, durpynų ir kitų objektų, kuriems reikalinga periodinė žemės darbų tūrių informacija matavimus.

Kodėl verta tūrio skaičiavimo darbus palikti mums?

 • Kadangi esame labai lankstūs ir į kiekvieną situaciją žiūrime individualiai, ieškome priimtiniausio paslaugų suteikimo budo;
 • Paslaugas atliekame greitai, tad dėl laiko rekomenduojame kreiptis individualiai;
 • Turime aukštos klasės įrangą, tad užtikriname maksimaliai kokybiškus rezultatus.
įvairių iškasų ir sankasų tūrių skaičiavimus, iliustracija

GEOMANAI - neatsiejama statybų dalis, kuri leis į sudėtingus darbus pasižiūrėti paprastai ir nesukeliant sau papildomų problemų.

Jeigu turite kitų/papildomų klausimų ar norite sužinoti matavimų kainą skambinkite mums
Julius: +370 603 45 805

Kontaktų puslapis »