Nužymėjimo darbai

Prieš pradedant statybos darbus nužymimi būsimo statinio kampai. Atliekami žemės darbai, kasamos tranšėjos, lyginamas gruntas.

Statinio ašių nužymėjimas atliekamas statybos aikštelėje, pagal architektų parengtą projektą. Didesniuose objektuose, kuriuose ašių nužymėjimas bus vykdomas nuolat, įrengiame vietinį statybinį geodezinį tinklą, kad užtikrinti matavimų tikslumą ir atlikimo greitį.

Išliejus polius, pamatus, galvenas, pastačius kolonas atliekami kontroliniai matavimai ir pateikiamos kontrolinės geodezinės nuotraukos, kuriose pateikiami faktinių objektų nukrypimai nuo projekto.

Nužymėjimo darbai reikalingi, jeigu:

 • Statote pramoninius objektus;
 • Statote civilinius objektus;
 • Planuojate statyti tvoras;
 • Tiesiant kabelius;
 • Norint įrengti pamatus;
 • Planuojant tiltus;
 • Siekiant sužymėti sklypo ribas;
 • Taip pat tiesiant inžinerines vidaus arba lauko komunikacijas.

Norint, kad nužymėjimo darbai būtų atlikti greitai ir kokybiškai, būtina pateikti techninį projektą arba brėžinį, pagal kurį atliekami matavimai. Taip pat reikia pateikti ir žemės sklypo planą su konkrečiomis koordinatėmis. Nužymėjimo darbai atliekami valstybinėje LKS-94 sistemoje.


 • Ašių žymėjimas
 • Statinių nužymėjimas
 • Namo kampų nužymėjimas
 • Projektinių ašių nužymėjimas vietovėje