Sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai

Projektai rengiami vadovaujantis organizatoriaus išduotais žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo reikalavimais. Projektų rengimą organizuoja: kaimo gyvenamųjų vietovių (išskyrus miestelius) teritorijose – Nacionalinės žemės tarnybos vadovas ar jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas; miestų ir miestelių teritorijose – savivaldybės administracijos direktorius. Reikalavimai išduodami iniciatoriui (sklypo savininkui ar įgaliotam asmeniui) pateikus elektroninio prašymo formą Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje ( www.zpdris.lt ). Projektai derinami su reikalavimuose nurodytomis projektą derinančiomis institucijomis. Visi veiksmai, susiję su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimu, viešinimu, derinimu, tikrinimu ir tvirtinimu atliekami Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje ( www.zpdris.lt )

Žemės sklypų formavimo bei pertvarkymo projektų rengimo tvarką reglamentuoja žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai atliekami

 • Formuojant naujus žemės sklypus laisvoje valstybinėje žemėje;
 • Padalijant žemės sklypus į atskirus žemės sklypus ( sklypo padalijimas );
 • Atidalijant bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo dalis, jas suformuojant kaip atskirus žemės sklypus ( sklypo atidalijimas );
 • Sujungiant kelis žemės sklypus į vieną žemės sklypą ( sklypų sujungimas );
 • Prijungiant įsiterpusį valstybinės žemės plotą prie besiribojančio žemės sklypo;
 • Keičiant gretimų žemės sklypų ribas ( amalgamacija ), kai vieno žemės sklypo dalis atidalijama nesuformavus atskiro žemės sklypo ir sujungiama su greta esančiu žemės sklypu.

Atliekant dviejų bendrą ribą turinčių žemės sklypų amalgamaciją, žemės sklypai pertvarkomi nerengiant žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto, jeigu amalgamuojama žemės sklypo dalis nėra racionalaus dydžio ir yra ne didesnė kaip:

 • 0,04 ha (400 m2) ploto kitos paskirties žemės sklypo;
 • 0,3 ha (3000 m2) ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo;
 • 0,5 ha (5000 m2) miškų ūkio paskirties žemės sklypo, su sąlyga, kad po amalgamavimo žemės sklypai bus ne mažesni nei 5 ha (50000 m2).

Reikalingi dokumentai

 • Žemės sklypo planas (jei jis suformuotas);
 • Nekilnojamojo turto registro išrašas;
 • Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos ar savivaldybės išduoti leidimas bei reikalavimai formavimo ir pertvarkymo projektui rengti.

Žemės sklypo performavimo bei pertvarkymo projekto iniciatoriumi gali būti

 • Privačios žemės savininkas, kuris nori pertvarkyti ir performuoti savo asmeninę žemę (būtini tai įrodantys dokumentai);
 • Projekto iniciatorius taip pat gali būti Nacionalinės žemės tarnybos vadovas ar įgaliotas teritorinio padalinio vadovas. Poreikis – formuojamas arba pertvarkomas valstybinis žemės sklypas;
 • Savivaldybės tarybos direktorius. Tokiu atveju, kai reikia formuoti arba pertvarkyti būtent savivaldybei priklausančio žemės sklypo ribas.

Dėl detalesnės informacijos rekomenduojama kreiptis individualiai. Atsakysime į visus iškilusius klausimus bei padėsime suprasti, kaip yra atliekami žemės sklypo performavimo ar pertvarkymo projekto darbai.

Žemės sklypų formavimo etapai

 1. Gaunamas leidimas ir reikalavimai žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektui rengti;
 2. Sudaroma sutartis rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą;
 3. Rengiama žemės sklypo topografinė nuotrauka, jeigu taip yra nurodyta reikalavimuose;
 4. Projekto grafinės ir tekstinės dalies rengimas;
 5. Projekto viešinimas, derinimas, tikrinimas ir tvirtinimas;
 6. Naujai suformuotų žemės sklypų kadastriniai matavimai.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo terminai

 1. Topografinė nuotrauka (jeigu nurodyta reikalavimuose) – nuo 2 iki 4 sav.
 2. Projekto sprendinių brėžinio ir aiškinamojo rašto (grafinės ir tekstinės dalies) rengimas ~10 d.d.
 3. Projekto viešinimas, derinimas, tikrinimas, tvirtinimas, įsakymo rengimas – kiekvienas etapas po 10 d.d.
 4. Naujai suformuotų žemės sklypų kadastriniai matavimai ~2 mėn.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo ir tvirtinimo tvarką, terminus reglamentuoja žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”.

Kodėl verta pasirinkti mus?

 1. Kiekvienas atvejis yra individualus, tad GEOMANAI stengiasi atrasti klientui priimtiną laiką, kainą bei kitus aspektus, kurie užtikrina kokybę;
 2. Kadangi kiekviena situacija yra individuali – jai reikalingas ir lankstus požiūris bei atskiras dėmesys. Būtent tai mes ir siūlome;
 3. Nuoširdus bendravimas ir paprastas „žodynas” leis paprasčiau suprasti, kokie darbai atitekami, kam jų reikia ir ko tikėtis, kai paskutinis taškas bus padėtas ant i;
 4. Nuolatos tobulinamės, kad klientai gautų tik aukščiausios kokybės paslaugas.